Historie Nooit Gedacht

Oprichting

Nooit Gedacht werd op 15 februari 1921 opgericht. Initiatiefnemers waren de heren W. Kamphuis, H. Nijland en G. Scheppink. Men begon destijds met 21 leden die voor ƒ 210, - tweedehands instrumenten kochten bij de fa. Ansingh in Zwolle. De eerste dirigent, de heer Van de Berg uit Zwolle, gaf les in gebouw Nutricia. Men repeteerde in de schuur achter café Nijland, waar ook de eerste uitvoeringen plaatsvonden.

Drumband & majorettes

In 1962 werd Nooit Gedacht verrijkt met een drumband, in 1973 volgde de oprichting van een majorettepeloton en in 1980 kwam er een minirettegroep. De minirettegroep is inmiddels samengevoegd met het majorettenpeloton.

Uniform & vaandel

In 1923 kreeg “Nooit Gedacht” uniformpetten en een keurig bewerkt vaandel, aangeboden door het damescomité. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1961 kregen de muzikanten prachtige uniformen aangeboden, die mede dankzij de steun van de heren Quirijns, Te Siepe en de beschermheer van de vereniging, baron De Vos van Steenwijk aangeschaft konden worden. In 1981 stak Nooit Gedacht zich opnieuw in het nieuw, de huidige uniformen zijn in 1996 aangeschaft.

Instrumenten

Nooit Gedacht heeft in de loop van de jaren een prachtig instrumentarium opgebouwd. Ieder lid krijgt een instrument, trommel of baton in bruikleen.

Optredens & optochten

Nooit Gedacht is zeer nauw betrokken bij het dorp. Bij vrijwel iedere gelegenheid van enige importantie is Nooit Gedacht aanwezig. Een sinterklaasintocht in Windesheim zonder Nooit Gedacht is praktisch ondenkbaar. Verder geeft Nooit Gedacht geeft diverse concerten in Windesheim en omgeving (Harculo, Herxen, Laag Zuthem en Zwolle) en verleent medewerking aan diverse optochten in Zwolle. Eén van de hoogtepunten is de jaarlijkse uitvoering.

Concoursen

Na jaren in de derde afdeling te hebben gespeeld, promoveerde Nooit Gedacht in 1983 naar de 2e afdeling en in 1986 naar de 1e afdeling. In 1992 volgt de promotie naar de afdeling uitmuntendheid. Deze afdeling is sinds een aantal jaren opgegaan in de 3e divisie.

Stichting vrienden van Nooit Gedacht

Deze stichting heeft tot doel geld bijeen te brengen ten behoeve van Nooit Gedacht. Hiervoor is o.a. een club van 100 opgericht en kan een advertentiebord op de aanhanger worden gekocht. De Vrienden zijn verder actief op koninginnedag en organiseren jaarlijks het straatfeest. Tijdens de voorspeelavond wordt traditioneel een (of meerdere) instrument(en) aangeboden.