Nieuw seizoen!

Zoals u op de foto, kan zien worden de appels en peren alweer geplukt! Ook het verlaten nest laat zien dat de vogels letterlijk gevlogen zijn en ook zij aan een nieuwe fase zijn begonnen. Dit betekent ook dat we de zomerperiode weer achter ons laten. Muziekvereniging Nooit Gedacht weer volop met nieuwe energie aan het repeteren met als doelstelling in 2019 met de fanfare op concours te gaan om onze “muzikale kunnen” te laten toetsen.

 

 

Ook zullen we komend seizoen weer van onze muzikale kant laten horen evenals de gebruikelijke acties die u van ons bent gewend. Dit alles is natuurlijk belangrijk om een muziekvereniging in het mooie Windesheim te kunnen handhaven en daarvoor hebben we uiteraard ook uw hulp nodig.

 

Dit brengt me meteen op ons 100 jarig jubileum wat er in 2021 aan zit te komen. Het lijkt nog ver weg maar tijd vliegt. Ook hier zijn de voorbereidingen reeds in volle gang en de werkgroep hier mee bezig is en ook komend jaar van zich zal laten horen. Zoals op 30 juni nog met een gezellige, sfeervolle bazaar door hen georganiseerd.

 

Mocht u zeggen, daar wil ik ook wat in willen betekenen schroom niet en neem contact op en samen kijken we hoe we er een invulling aan kunnen geven. Maar ook als u denkt, een muziekinstrument lijkt mij leuk om te bespelen, kom langs!

 

Graag tot ziens!